Liczba odwiedzin strony: 17225 Osób na stronie: 1
 

D. Ambroziak  
Kancelaria notarialna

 
 
D. Ambroziak
Kancelaria notarialna
 
Wilcza 7e
99-300 Kutno
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 197 poz. 2034 - Warunki, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakres danych niezbędnych do przygotowania tego planu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu (Dz. U. z dnia 9 września 2004 r.) Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Plan...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 541 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza...